Exista Säkerhet

Exista Säkerhet är ett oberoende säkerhetsföretag som erbjuder kundanpassade och användarvänliga säkerhetslösningar till företag, offentlig sektor samt privatmarknaden. Vi har öppna system och låser dig inte till en viss leverantör utan väljer de bästa systemen på marknaden. Vi jobbar tillsammans med dig för att skräddarsy det som är det allra bästa utifrån dina behov.

Nytt på Exista – Lås

Exista expanderar och startar nu affärsområdet Lås. Läs mer…

 

Visste du att…?

År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80%.

Ny lag om övervakningskameror

Från övervakning till bevakning – nya regler 2018
Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt i maj 2018. Den största nyheten är att kameraövervakning i mångt och mycket kommer att bedömas som vilken annan hantering av personuppgifter som helst.
För de flesta som vill kameraövervaka innebär det att de måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.
Den utredning som tagit fram förslaget till ny kamerabevakningslag föreslår även att all hantering av tillstånd och all tillsyn av kameraövervakning flyttas från landets 21 länsstyrelser till Datainspektionen.

INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM

fastighetssystem_icon

INBROTTSLARM

inbrottslarm_icon

PASSERSYSTEM

passersystem_icon

KAMERAÖVERVAKNING

kameraovervakning_icon

MEKANISK SÄKERHET

fastighetssystem_icon

DOKUMENTATION

dokumentation

TJÄNSTER

nodbelysning

BLÄDDRA I VÅR WEBBROSCHYR

broschyr