Författare: Niclas Jansson

Nytt avtal med Stadium

Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende som Stadiums säkerhetsleverantör under de närmaste åren. För närvarande har vi Läs mer

Continue Reading

Ny kvalitetsstandard

Exista har påbörjat arbetet med att uppdatera kvalitets- och ledningsarbetet till ISO9001 2015.

Continue Reading

Exista godkända för installation av inbrottslarm i larmklass 1-4

De krav som försäkringsbolagen och andra kravställare har på utrustning, projektering och installation sammanställs i de normer som Svenska Stöldskyddsföreningen Läs mer

Continue Reading

Nya tekniker

Vi växer fort och är glada att ha anställt flera nya tekniker som kommer att arbeta ute främst hos våra Läs mer

Continue Reading

Nya på kontoret

Vi är glada att välkomna Anna-Karin, Adam och Joakim till kontoret.  Anna-Karin är Ekonomiansvarig, hon kommer närmast från en tjänst Läs mer

Continue Reading