Mekanisk säkerhet

Med mekanisk säkerhet menar vi lås, galler, gallergrindar, ståljalusier, säkerhetsfilm och säkerhetspersienner – installationer som avskräcker, förhindrar eller fördröjer ett inbrott.

Vi har lång erfarenhet och många exempel på lösningar där det mekaniska skyddet samspelar med inbrottslarm, kamerasystem och passagesystem för bästa inbrottsskydd i dina lokaler.

Tillsammans med våra samarbetspartner ser vi till att du får det du behöver – med en kontaktperson som tar fullt ansvar för helheten.