Vad säger kunderna?

”Exista ställer alltid upp”

Exista har utfört ett omfattande uppdrag på Aon, med installation av lås, larm, passersystem och kameraövervakning av hela deras nybyggda kontor på ca 3500 m2 på Valhallavägen.

– Samarbetet med Exista är mycket personligt och bra. Deras styrkor är att de är kompetenta, trevliga, lugna och positiva. Och de ställer alltid upp.

Denice Sandon, Facility Manager, Aon Sweden

”Existas främsta styrka är att de arbetar för kunden”

Exista har rikstäckande i drygt två år levererat flertalet både ”rena” inbrottslarmsanläggningar till Stadium Outlet AB och de har till Stadium Sverige AB levererat inbrottslarmsanläggningar med ett integrerat passersystem.
De integrerade systemen är uppkopplade mot en central server så att Existas service och kundsupport och Stadiums säkerhetsavdelning kan serva butikerna på distans.

– Det ger oss en trygghet som gör att vi kan fokusera på våra kunder på plats i butikerna. Utöver detta sköter de årsservice och underhåll på alla våra butiker, vår distributionscentral och vårt servicekontor i Norrköping.

Patrik Lundgren, Stadium

”De är kreativa i hur de löser uppgiften”

Exista har på kontinuerlig basis i över femton år installerat och servat larm-, passage- och kamerasystem på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. I dagsläget finns 650 kortläsare, 160 larm, 80 kameror och ett 80-tal akutlarm.

– Eftersom Exista har utfört installationer hos oss med samma personal under många år känner de till sjukhusområdet och kan arbeta ute i verksamheten utan att skapa störningar för sjukhuspersonalen.

Sven Kamperin, Chef för fastighets- och säkerhetsavdelningen, Capio S:t Göran Sjukhus

”Kommunikationen är snabb och enkel”

– Exista var med tidigt i processen när planeringen för byggnationen av Axfoods huvudkontor gjordes tillsammans med Axfoods egen projektledare och byggföretaget NCC. Uppdraget omfattade installation av RCO larm- och passersystem i det nya huvudkontoret som är 9000 m2 stort med ca 500 anställda. Kontoret ligger på tre våningsplan med en reception där våregen personal bemannar. Utöver kontoret har installationer gjorts i tekniska IT-utrymmen, cykelrum och diverse förråd.

– De har verkligen funnits med som ett stöd med sin erfarenhet och stora tekniska kompetens. Exista har på ett föredömligt sätt utbildat både vår kontorsservicepersonal och vår receptionspersonal i handhavande av passer- och larmsystem.

Pär Örtenholm, Koncernsäkerhet, Axfood AB