Månad: februari 2018

Ny kvalitetsstandard

Exista har påbörjat arbetet med att uppdatera kvalitets- och ledningsarbetet till ISO9001 2015.

Continue Reading

Exista godkända för installation av inbrottslarm i larmklass 1-4

De krav som försäkringsbolagen och andra kravställare har på utrustning, projektering och installation sammanställs i de normer som Svenska Stöldskyddsföreningen Läs mer

Continue Reading