dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

På Exista Säkerhet AB värnar vi om våra kunders integritet och säkerhet. I vår dataskyddspolicy förklarar vi hur vi använder era personuppgifter och vad ni har för rättigheter gentemot oss.

När ni blir kunder hos Exista Säkerhet AB (Org. 556750-1522) accepterar ni den behandling som beskrivs i vår dataskyddspolicy. Exista Säkerhet AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om er som kund.

Hur hanterar Exista Säkerhet AB personuppgifter?

Exista Säkerhet AB registrerar och hanterar personuppgifter i de fall de krävs för att kunna leverera och fakturerar för våra varor och tjänster, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav.

Exista Säkerhet AB intygar att vår verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av personuppgiftlagens krav på adekvat säkerhetsnivå.

Vid kontakt med våra samarbetspartner som t ex larmcentraler skickas all känslig information med krypterade mail.

Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system. Alla anställda på Exista Säkerhet AB ska följa vår informationssäkerhetspolicy.

Underbiträden till Exista Säkerhet AB

Exista Säkerhet AB använder underbiträden till en del av våra tjänster. Exista Säkerhet AB förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följer GDPR och våra krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För att underlätta för dig som kund i ert arbete med GDPR har vi tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som du kan teckna med oss.

Maila till info@exista.se och skriv att du vill ha ett personuppgiftsbiträdesavtal så får du hjälp med detta.

Era rättigheter

Ni har rätt att få tillgång till de uppgifter som Exista Säkerhet AB har registrerat på er.

Ni kan dessutom begära att vi ska rätta eller radera uppgifter som finns om er, som ni anser vara felaktiga. Under förutsättning att det går enligt lagkrav.

Klagomål

Om ni har klagomål som rör Exista Säkerhet AB hantering av personuppgifter kan du kontakta oss via mail till info@exista.se eller lämna ett klagomål till en tillsyningsmyndigheten. Då är det Datainspektionen du ska vända dig till.

Du hittar alltid den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.