Exista godkända för installation av inbrottslarm i larmklass 1-4

De krav som försäkringsbolagen och andra kravställare har på utrustning, projektering och installation sammanställs i de normer som Svenska Stöldskyddsföreningen ger ut. Som ett av åtta bolag i Sverige är nu Exista godkända för larmklass 1 till 4.

Mer info om larmklasser.