Kamerabevakning

Kamerabevakning

Kamerabevakning av Exista Säkerhets lokaler
Delar av Exista Säkerhets lokaler är kamerabevakade. Syftet med kamerabevakningen är att skapa trygga, säkra och robusta lokaler för våra kunder, medarbetare och andra som vistas i lokalerna.
Genom kamerabevakningen förebygger vi brott och skapar spårbarhet vid inträffade händelser.

Lokalernas entréer har tydlig skyltning som visar att lokalerna är kamerabevakade.
Inspelat material sparas i 60 dagar.

Vilka rättigheter har du som blivit övervakad i våra lokaler?
Information om rättigheter finns att hämta hos www.datainspektionen.se.
Om du har synpunkter eller klagomål på kamerabevakningen i våra lokaler ska du kontakta dataskyddsombud@exista.se eller ringa 08-739 29 00.
Om klagomålet ej hörsammas och den klagande vill föra ärendet vidare görs detta till Datainspektionen, www.datainspektionen.se