Nya på kontoret

Vi är glada att välkomna Anna-Karin, Adam och Joakim till kontoret.  Anna-Karin är Ekonomiansvarig, hon kommer närmast från en tjänst på SC Motors där hon var redovisningsansvarig. Joakim är vår nye Kvalitets-, Miljö- och Produktionschef, han har gedigen erfarenhet av säkerhetsbranschen och kommer närmast från SBSC ( Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) där han arbetat som Certifieringsingenjör. Adam är vår nye säljare och han har tidigare arbetat med försäljning i Norge.