Passersystem

Genom att investera i ett passersystem ersätter du hela eller delar av nyckelknippan, samtidigt som du enkelt kan anpassa säkerhetsnivån efter dina behov.

Med ett passersystem kan du enkelt bestämma vem som ska ha tillträde till lokalerna.

Du kan få full dokumentation om vem som passerat och vid vilken tidpunkt.

Om något kort eller bricka försvinner kan du enkelt spärra det i systemet.

All administration sker från din dator.

Vi skräddarsyr moderna passersystem som är moduluppbyggda. Detta innebär att du kan börja med en låg investering för en enda dörr men har möjlighet att växa i takt med framtida behov.

Vi hjälper också bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med integrerade lösningar med läsare, porttelefon, bokningssystem för tvättstugor och andra gemensamma lokaler, hisstyrningar, larm, brandindikering och kameraövervakning.