Vad säger kunderna?

 

”Med Exista känns det tryggt

STADIUM har valt Exista som partner sedan 2012. Till alla våra butiker, lager och
kontor i hela Sverige levererar företaget säkerhetsinstallationer och tjänster med
hög kvalitet. Stadium har tillsammans med Exista skapat en säkerhetsstandard kring
larm- och passagesystem med tillhörande tjänster. Denna standard utvecklas successivt
så att den följer utvecklingen för Stadiums behov.

–– Vi har valt att ha våra integrerade säkerhetssystem mot en central server så att Exista
Service & Kundsupport kan hjälpa våra butiker på distans. Detta är väldigt kostnadseffektivt
och fjärrsupporten underlättar även för oss på Stadiums säkerhetsavdelning, säger Patrik Berts,
Head of Security på Stadium.

– Förutom nyinstallationer av säkerhetssystem utför Exista även akutservice och anläggningskontroll
av alla våra säkerhetssystem.
– För oss på Stadium är personalen den viktigaste resursen och medarbetarna måste få möjlighet att
arbeta effektivt, smidigt och ge våra kunder service på bästa sätt. Med Exista känns det tryggt att veta att
vår personal alltid kan få snabb hjälp dygnet runt och året om.

”Mycket nöjda med deras leverans”

NÄR DRINK LOGISTICS PARTNER (DLP) skulle etablera sig i ett nytt modernt distributionslager gjordes en
upphandling på tekniska säkerhetstjänster. DLP ställde frågan till flera företag och valet föll på Exista.
– De var seriösa, lyhörda, satte oss som kund i fokus och de presenterade en skräddarsydd lösning som uppfyllde våra behov. Lösningen bestod av ett helintegrerat säkerhetssystem med inbrottslarm, passersystem och automatiska lås samt ett kamerasystem med både inomhus- och utomhuskameror.

– Det var en stor och ganska komplex installation med en tuff deadline. Exista löste detta på ett bra sätt och vi är mycket nöjda med deras leverans, avslutar Rolf Wasiljeff, säkerhetsansvarig hos Wiklöf Holding-koncernen.

”Utmärkta referenser och gedigna kunskaper”

BRF POMONA i Solna behövde förstärka skalskyddet kring föreningen. Därför installerades ett nytt passersystem i form av porttelefoner, som ersatte traditionella kodlås. Förtroendet att utföra uppdraget fick Exista, som också kommer att sköta underhållet av systemet, inklusive jourtjänst.
– Efter en noggrann urvalsprocess bestämde vi oss för Exista. Dels på grund av deras utmärkta referenser, dels eftersom deras representanter hade gedigna kunskaper om det system de föreslog för oss, säger Robert Skoog, som satt med i den projektgrupp som arbetade med upphandlingen. Det positiva intryck som Exista gav har sedan gått som en röd tråd i kontakten med företaget.

– Den personal vi träffade före och under installationsarbetet var både kunnig, tillmötesgående och gav god service.

Effektiva tavlor
Även Existas storlek passar Brf Pomona helt perfekt.
– Med 137 lägenheter och fem kommersiella hyresgäster kan vi räkna oss som en relativt stor kund.
Det nya passersystemet innefattar en rad tekniska finesser, bland annat finns digitala tavlor i trapphuset. De har gjort en del praktiska moment mycket enklare.
– De digitala tavlorna används flitigt för bokning av föreningens tre tvättstugor, som även kan bokas via nätet. När styrelsen har något att meddela medlemmarna används tavlorna som ett komplement till hemsidan för att sprida nyheterna. Dessutom uppdateras lägenhetsregistret, i samband med av- och inflyttning, på tavlorna.
– Det innebär att vi har kunnat ta ner de mer traditionella väggtavlorna, vilket i sin tur innebär mindre arbete för den tekniske förvaltaren.

 

”Vår partner inom säkerhet”

CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS är ett akutsjukhus i centrala Stockholm med fyra akutmottagningar och sammanlagt 600 vårdplatser fördelade på vanlig somatisk vård, psykiatri och beroendevård. Capio S:t Göran ställer höga krav på säkerhet för den egna personalen och deras kunder.
– Capio S:t Göran är ett sjukhus i ständig förändring, då vi bygger nya avdelningar och verksamheter flyttas inom de interna ytorna för att optimera verksamheten. Med detta ställs det höga krav på våra samarbetspartners och där är Exista en viktig sådan, säger Sven Kamperin, chef för fastighets- och säkerhetsavdelningen på Capio
S:t Görans Sjukhus.
– Exista har under lång tid varit vår partner inom säkerhet. Deras personal är väl bekant med sjukhuset och är vana vid att arbeta i vår verksamhet utan att skapa störningar eller avbrott för personal eller besökare.
– Exista löser inte bara utmaningar snabbt och effektivt. Vi har tillsammans även byggt ett nära samarbete där vi på lång sikt arbetar strategiskt för att skapa kontinuitet i allt vi gör för att vi ska ha den högsta kvaliteten på säkerheten i vår verksamhet.